Lesdagen

Lesdagen Academische Rijkunst en Rechtrichten
Het is mogelijk om een lesdag bij jou op locatie te organiseren. Voor deze dag geldt een minimum aan praktijkdeelnemers van 6 en een maximum van 8 deelnemers. Voor theorie deelnemers geldt geen maximum. Deze kunnen de gehele dag als toeschouwer meekijken naar de andere combinaties.

De lesdag zal er als volgt uitzien
In de ochtend na ontvangst met koffie en wat lekkers starten we met de theorie. Dit zal middels een powerpoint presentatie gebeuren.

Onderwerpen zullen zijn:
*  Natuurlijke scheefheden en daaruit voortkomende rijtechnische problemen
*  Hoe en waarom rechtrichten
*  Wat is grondwerk
*  Wat is werken aan de hand

Ook is het mogelijk om een ander onderwerp te behandelen. Bijvoorbeeld houding en zit. Of kan ik een gast spreeker meenemen die een bepaald aanvullend onderwerp uitlegt, denk aan medisch deskundige zoals chiropractor, guasha therapeut of een voedingsdeskundige. Alles is bespreekbaar. Hierover kun je altijd even contact met mij opnemen. Na de theorie zullen we starten met het eerste deel praktijk lessen waarbij iedere praktijkdeelnemer een half uur les krijgt. Na de lunch (zelf meenemen) starten we met de tweede helft van de praktijklessen. Ter afsluiting  volgt dan nog een evaluatie ronde om opgekomen vragen te bespreken.

Voor prijzen en andere informatie kun je contact met mij opnemen.