Hoefkatrolontsteking

Anatomie

Om goed uit te leggen wat hoefkatrolontsteking nou precies is, eerst een stukje hoefanatomie. De hoef bestaat uit een prachtig mechanisme en het hoefkatrol is eigenlijk een verzamelnaam van met name het straalbeen, de diepe buigpees, slijmbeurs, straalbeenligamenten en het hoefgewrichtskapsel. Het straalbeentje ligt aan de achterzijde van het hoefgewricht. Dit is een klein botje welke is bedekt met een dun laagje kraakbeen. Tussen de diepe buigpees en het straalbeentje zit slijmbeurs wat een soort zakje van gelachtige vloeistof is, zodat de diepe buigpees makkelijk over de achterzijde van het straalbeentje heen kan glijden. Het straalbeentje vormt samen met het hoefbeen en het kroonbeen het hoefgewricht. Het straalbeentje zit met miniscuul kleine ligamentjes vast aan het kroon- en hoefbeen. De benaming hoefkatrol is de samenvatting van de diepe buigpees, de slijmbeurs, deze ligamentjes en het straalbeen.

A Onderste deel van het kootbeen
B Kroongewricht
C Kroonbeen
D Straalbeen
E Hoefgewricht
F Hoefbeen

Bron: Paard en Welzijn – EHBO Paard

Hoefkatrolontsteking

We spreken van een hoefkatrolontsteking als een van deze structuren beschadigt raakt.
Er ontstaat dan een ontstekingsreactie die kreupelheid verzoorzaakt.
Hoefkatrolontsteking treedt bijna uitsluitend aan de voorbenen op omdat het paard 2/3 van zijn gewicht op de voorhand draagt. En het betreft dan beide voorbenen. Klachten dienen zich vaak geleidelijk aan.

Omdat hoefkatrolontsteking in bijna alle gevallen in beide voorhoeven plaatsvindt, zien we het paard geleidelijk aan stijver en korter in de beweging worden. Ook kunnen er aanleuningsproblemen ontstaan. Vaak wordt genoemd dat het paard frequent struikelt.

Omdat meestal de ontsteking in één van de voorbenen ernstiger is kan het paard ook echt kreupel gaan lopen. De ernst van deze kreupelheid kan wisselen. Na een rustperiode kan het ineens beter gaan of zelfs verdwijnen om dan toch weer terug te komen. Op een zachte bodem komt hij vaak nog wel weg maar als we het paard op de harde bodem laten bewegen dan zien we duidelijk een kreupelheid.

 

Oorzaak

Over de oorzaak zijn verschillende theorieën bekend zoals erfelijke bepaling, warmbloedpaarden lijken hier gevoeliger voor dan andere rassen. Maar de allerbelangrijkste reden is toch wel overbelasting veroorzaakt door verschillende factoren:
  • Bekapping: Kans op ontstaan van hoefkatrolontsteking neemt toe als de toon van de hoef te lang wordt gelaten. Omdat het paard nu niet goed kan afrollen zal hij op de toon landen waardoor de belastingfase langer duurt dan gewenst. Het is dus van enorm belang dat het paard correct op zijn hoeven staat.
  • Bodem: Een te harde bodem verhoogt de kans op hoefkatrolontsteking.
  • Training: wanneer een paard teveel op de voorhand en over zijn tempo heen wordt gereden, landt het paard teveel en te hard op de toon van zijn voet. Ook bij springpaarden bijvoorbeeld wordt de voorzijde van de hoef flink belast. Het paard draagt van nature 2/3 van zijn gewicht op de voorhand. Het is daarom van groot belang dat als wij het paard gaan berijden (in meerdere opzichten en ter voorkoming van ook andere overbelastingen), het paard leren om zijn gewicht van de voorbenen te halen.

Voorkomen en/of genezen

Om deze vervelende en zeer pijnlijke blessure te voorkomen is het dus belangrijk dat je het paard leert om zijn gewicht van zijn voorbenen af te halen en naar zijn achterbenen te verplaatsen. Dit kunnen we doen door het paard recht te richten. Rechtrichten is niets anders dan het paard uit zijn natuurlijke asymmetrie te halen waardoor hij aan beide zijden even soepel wordt en tevens leert om met zijn achterbenen gewicht op te nemen.